Monday, May 27, 2013

TAUBAT 
TAUBAT

1.  PENGERTIAN TAUBAT :
           Kembali semula taat kepada Allah setelah menyesal melanggar perintah Allah atau larangannya

2.  HUKUM TAUBAT :
           Wajib dilakukan bagi mereka yang telah melakukan dosa

3.  SEBAB MANUSIA PERLU BERTAUBAT :
           Telah melakukan dosa kecil atau dosa besar 
           Supaya setiap amalan diterima oleh Allah dengan mudah 
           Supaya manusia tidak bongkak dengan kekuasaan dan keagungan Allah

4.  SEBAB ALLAH MENERIMA TAUBAT HAMBANYA 
Allah maha penyayang dengan mengampunkan dosa hambanya
Supaya hambanya bersih daripada dosa dan memperoleh balasan syurga d akhirat
Orang yang bertaubat akan berasa benci dengan dosa yang dilakukan
Supaya seseorang itu sentiasa melakukan kebaikan dan meninggalkan kejahatan

5.  SYARAT-SYARAT TAUBAT :
Menyesal terhadap maksiat yang dilakukan
Berhenti melakukan maksiat denga segera
Berazam tidak akan mengulangi lagi
Berterus terang memohon maaf jika berkaitan dengan hak orang lain

6.   HIKMAH TAUBAT :
Memberi peluang kepada orang yang berdosa kembali kejalan Allah
Memberi ketenangan hati kepada muslim yang bertaubat
Mendapat keampunan serta petunjuk Allah
Sebagai satu cara mendekatkan diri kepada Allah

7.  SALAH FAHAM MASYARAKAT TERHADAP MASA TAUBAT :
Bertaubat hanya jika sudah tua
Mempersendakan taubat dengan mengulangi taubat jika melakukan dosa yang sama pada masa yang lain
Melaksanakan taubat jika benar-benar sudah bersedia. 

 selalukan kita bertaubat sekurang istigfar 70 kali sehari semalam

Thursday, May 23, 2013

BAHAYA BERBOHONG

 

 

Bahaya Berbohong dan Hukumnya dalam Islam

Bohong adalah penyakit yang menghinggapi masyarakat di segala zaman. Ia adalah penyebab utama bagi timbulnya segala macam bentuk kejelekan dan kerendahan. Suatu masyarakat takkan lurus selamanya jika perbuatan bohong ini merajalela di antara individu-individunya. Dan suatu bangsa takkan bisa menaiki tangga kemajuan kecuali jika berlandaskan pada kejujuran. 
Perbuatan bohong akan menimbulkan rasa saling membenci antara sesama teman. Rasa saling mempercayai antar sesama akan hilang, dan akan tercipta suatu bentuk masyarakat yang tidak berlandaskan asas saling tolong-menolong atau gotong royong. Apabila bohong sudah merajalela ke dalam tubuh masyarakat, maka hilanglah rasa senang dan keakraban antara anggota-anggotanya. Mengingat dampaknya yang sangat negatif dan membahayakan masyarakat, maka Islam melarang berbohong dan menganggap perbuatan ini sebagai perbuatan dosa besar. Cukuplah kiranya untuk menjadi dalil pengharaman bohong ini ayat-ayat sebagai berikut : 
“Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang melampaui batas lagi pendusta.” (Q.S. 40 : 28). 
Dan firman Allah : “Kemudian marilah kita bermubahalah (bersumpah) kepada Allah dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta” (QS. 3 : 61). 
 Kemudian Nabi SAW berwasiat agar kaum muslimin berpegang teguh pada kejujuran dan membuang jauh-jauh sifat pembohong. 
Dalam hadits berikut beliau bersabda :
 ان الصدق يهدى الى البر, ان البر يهدى الى الجنة, وان الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا, وان الكذب يهدى الى القجور وان الفجور يهدى الى النار وان الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا (رواه البخارى و مسلم
“Sesungguhnya kejujuran akan menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menghantarkan kepada surga. Seseorang yang berbuat jujur oleh Allah akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya bohong itu akan menunjukkan kepada kelaliman, dan kelaliman itu akan menghantarkan ke arah neraka. Seseorang yang terus menerus berbuat bohong akan ditulis oleh Allah sebagai pembohong.” (Hadits riwayat Bukhari dan Muslim ) 
Rasulullah pernah bersabda pula :
 اية المنافق ثلاث : اذا حدث كذب واذا وعد أخلف واذا ؤتمن خان 
“Pertanda orang yang munafiq ada tiga: apabila berbicara bohong, apabila berjanji mengingkari janjinya dan apabila dipercaya berbuat khianat” (Hadits riwayat Bukhari dan Muslim.). 
 
 petikan dari : http://islamiwiki.blogspot.com

Friday, May 10, 2013

JANGAN LUPA BERISTIGFARJANGAN LUPA BERISTIGHFAR

(Dengan nama Allah, Segala puji bagi Allah, Selawat dan salam ke atas Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikut Baginda)

ISTIGHFAR sering diertikan dengan permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta‘ala atas dosa atau kesalahan yang dilakukan. Lazimnya jika seseorang melakukan kesalahan dan kemudian menyesal akan perbuatannya itu, maka istighfar yang disertai dengan niat taubat yang ikhlas akan dilafazkan dengan harapan agar dosa atau kesalahan yang dilakukan akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta‘ala.
Jika dilihat pada pengertian istighfar, maka tiada perbezaan antara istighfar dan taubat. Dari satu sudut, istighfar dan taubat mempunyai maksud yang sama iaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta‘ala. Keduanya mempunyai persamaan dalam permohonan untuk menghapuskan apa yang tidak sepatutnya (dosa).

Hakikat istighfar dalam Islam adalah menundukkan jiwa, hati dan fikiran kepada Allah Subhanahu wa Ta‘ala sambil memohon ampun dari segala dosa. Allah Subhanahu wa Ta‘ala memerintahkan hamba-hambaNya supaya beristighfar sebagaimana firmanNya di dalam al-Qur’an:


Tafsirnya: “Dan hendaklah engkau memohon ampun kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah adalah amat Pengampun, lagi amat Mengasihi”
(Surah an-Nisaa:106)

Dalam ayat yang lain pula, Allah Subhanahu wa Ta‘ala berfirman:

Tafsirnya: “Dan pohonlah ampun bagi dosamu, serta bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu pada waktu pagi dan petang.”
(Surah al-Mu’min:55)

Allah Subhanahu wa Ta‘ala juga menganjurkan kepada hamba-hambaNya agar sentiasa beristighfar bukan saja untuk diri sendiri malahan juga untuk orang-orang yang beriman, lelaki mahupun perempuan. Firman Allah Subhanahu wa Ta‘ala:
  
Tafsirnya: “Dan mintalah ampun kepadaNya bagi salah silap yang engkau lakukan, dan bagi dosa orang-orang yang beriman (lelaki dan perempuan).”
(Surah Muhammad: 19)

Walaupun istighfar adalah sunat, namun perintah Allah Subhanahu wa Ta‘ala pada ayat-ayat di atas menunjukkan adanya penegasan bahawa istighfar merupakan satu tuntutan agama yang tidak boleh dilupakan. Oleh itu adalah menjadi kewajipan bagi umat Islam untuk sentiasa beristighfar bukan saja sebagai tuntutan yang perlu dipenuhi malahan untuk merebut fadhilat istighfar sebagaimana yang disebut dalam al-Qur’an dan hadis-hadis Nabi Shallallahu ‘alaihi wassalam.

Fadhilat Beristighfar :
Banyak fadhilat atau kelebihan yang dikurniakan Allah Subhanahu wa Ta‘ala bagi mereka yang mengamalkan istighfar. Ini merupakan peniup semangat agar hamba-hambaNya akan tekun melakukan istighfar.

Allah Subhanahu wa Ta‘ala ada menerangkan mengenai dengan fadhilat beristighfar pada beberapa ayat di dalam al-Qur’an, antaranya, Allah Subhanahu wa Ta‘ala berfirman:

Tafsirnya: “Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhan kamu (dari perbuatan syirik), kemudian hendaklah kamu rujuk kembali taat kepadaNya, supaya Dia memberi kamu nikmat kesenangan hidup yang baik (di dunia) hingga ke suatu masa yang tertentu, dan (di akhirat pula) Dia akan memberi kepada kamu tiap-tiap seorang yang mempunyai kelebihan (dalam sebarang amal saleh) akan pahala kelebihan itu.”
(Surah Hud: 3)

Ayat di atas menerangkan bahawa antara kelebihan istighfar dan taubat ialah Allah akan memberi nikmat dengan kurniaanNya yang berupa keluasan rezeki dan kesenangan hidup serta tidak menimpakan azab kepada orang-orang yang beristighfar dan bertaubat kepadaNya.

Allah Subhanahu wa Ta‘ala juga menjanjikan syurga bagi mereka yang memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta‘ala dan menyesali atas segala perbuatannya sebagaimana dalam firmanNya:

Tafsirnya: “Dan juga orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji, atau menganiaya diri sendiri, mereka segera ingat kepada Allah lalu memohon ampun akan dosa mereka - dan sememangnya tidak ada yang mengampunkan dosa-dosa melainkan Allah - dan mereka juga tidak meneruskan perbuatan keji yang mereka telah lakukan itu, sedang mereka mengetahui (akan salahnya dan akibatnya). Orang yang demikian sifatnya, balasannya ialah keampunan dari Tuhan mereka, dan syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, mereka pula kekal di dalamnya, dan demikian itulah sebaik-baik balasan bagi orang yang beramal.”
(Surah al-Imran: 135-136)

Menurut Qatadah Rahimahullah: “Al-Qur’an menunjukkan kepada kamu tentang penyakit bagi kamu dan penyembuh (ubat) bagi kamu. Adapun penyakit bagi kamu adalah dosa dan penyembuh (ubat) bagi kamu adalah istighfar”.

Berkata Sayyidina Ali Radhiallahu ‘anhu: “Satu keajaiban pada siapa yang binasa (kerana dosa), namun bersamanya penyelamat”. Ditanyakan kepadanya: “Apa dia (penyelamat itu)?” Beliau menjawab: “Istighfar”.
Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wassalam juga ada menerangkan tentang fadhilat istighfar, antaranya; Dalam sebuah hadis qudsi, Anas bin Malik Radhiallahu ‘anhu meriwayatkan bahawa dia mendengar Rasulullah 
Shallallahu ‘alaihi wassalam bersabda:

Maksudnya: “Allah Subhanahu wa Ta‘ala berfirman: “Wahai anak Adam, jika engkau berdoa dan berharap padaKu, nescaya Aku mengampuni dosa-dosamu yang ada padamu dan Aku tidak peduli. Wahai anak Adam, jika dosamu mencapai awan sekalipun, kemudian engkau meminta ampun padaKu, nescaya Aku ampunkan engkau dan Aku tidak peduli. Wahai anak Adam, jika engkau datang padaKu membawa dosa sepenuh bumi sekalipun, lalu engkau mendatangiKu tanpa menyekutukanKu dengan sesuatu, Aku akan mendatangimu dengan keampunan yang sepenuhnya”.”
(Hadis riwayat at-Tirmidzi)

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Busr Radhiallahu ‘anhu bahawa Rasulullah Shallallahu ‘alahi wassalam bersabda:

Maksudnya: “Bersabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wassalam: “Alangkah beruntungnya sesiapa yang mendapati di dalam lembarannya (amalannya), bahawa amal istighfar (nya) begitu banyak.”
(Hadis riwayat Ibnu Majah)

Hadis di atas jelas menunjukkan bahawa mereka yang sering mengamalkan istighfar akan mendapat keuntungan kerana besarnya kelebihan yang terdapat dalam lafaz istighfar. Keuntungan ini merupakan rahmat Allah Subhanahu wa Ta‘ala kepada hamba-hambaNya serta ganjaran atas ketaatan mereka kepadaNya.
Al-Aghar al-Muzani Radhiallahu ‘anhu meriwayatkan, bahawa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wassalam bersabda:

Maksudnya: “Sesungguhnya tertutup hatiku, dan sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah setiap hari sebanyak seratus kali.”
(Hadis riwayat Muslim)

Dalam sebuah hadis yang lain pula, Ibnu Abbas Radhiallahu ‘anhu meriwayatkan:
Maksudnya: “Bersabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wassalam: “Sesiapa yang selalu beristighfar, nescaya Allah akan menjadikan baginya kemudahan bagi setiap kesempitan, kesenangan bagi setiap kesedihan dan memberinya rezeki tanpa diduga olehnya”.”
(Hadis riwayat Abu Daud)

Dari ayat-ayat al-Qur’an dan hadis Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wassalam di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahawa fadhilat istighfar itu antaranya adalah:

1)   Memperoleh keampunan dari Allah Subhanahu wa Ta‘ala atas segala dosa yang dilakukan samada sengaja atau tidak.
2)   Menyenangkan hati dari kegelisahan dan gundah gulana kerana dosa yang dilakukan.
3)   Mendekatkan diri kepada Allah Subhanhu wa Ta‘ala kerana istighfar bukan hanya terbatas kepada permohonan ampun saja tapi juga sebagai bukti ketaatan kepada Allah Subhanahu Ta‘ala dan untuk mencapai keredhaanNya.
4)   Memperolehi perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta‘ala daripada tipu daya serta hasutan syaitan kerana menghiasi lidah dengan istighfar merupakan salah satu perkara yang dibenci oleh syaitan.
5)   Memelihara diri dari melakukan dosa atau kesalahan yang belum dilakukan kerana dengan istighfar dapat membersihkan hati dari lalai dan lupa akan tanggungjawab terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta‘ala dan apa yang dilarangNya.
6)   Memperoleh keutamaan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta‘ala berupa nikmat bagi sesiapa yang mengamalkannya seperti diberi kelapangan, kesenangan, kesihatan serta rezeki yang melimpah.

Sumber: Brunei Darussalam Mufti’s Office

Wednesday, May 8, 2013

DI ANTARA TOLERANSI DAN DA'WAH


Antara  hormat kepada orang tua dan menasihatinya
Berbuat baik kepada kedua orang tua, menghormati mereka, adalah wajib. Akan tetapi bukan berarti mengingatkan orang tua ketika lalai atau melakukan sesuatu yang di larang agama berarti dianggap tidak menghormati mereka. Seorang anak wajib mentaati orang tua selama orang tua memerintahkan kepada hal-hal yang ma’ruf (baik), akan tetapi jika orang tua memerintahkan untuk berbuat jahat, maksiat, menyekutukan Allah, maka sang anak wajib hukumnya untuk tidak mentaatinya, dan menolaknya dengan cara baik, lemah lembut dan bijaksana. Karena Rasulullah SAW bersabda: 
لا طاعة لمخلوق في معصة الخالق
Tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk untuk bermaksiat kepada Kholiq (Allah) 
Dalam al-Quran diceritakan kisah antara Nabi Ibrahim dan ayahnya. Ayahnya adalah seorang penyembah berhala, maka Ibrahim sebagai anak mengingatkan orang tuanya, bahwa ajaran yang ikuti adalah sesat, serta menjelaskan jalan/agama yang benar, dan Nabi Ibrahim tetap berbuat baik kepadanya, dan tetap berjanji akan mendoakan orang tuanya, meskipun kemudian Allah melarangnya. Berikut adalah ayat-ayat al-Quran tentang bagaimana bersikap kepada orang tua: 
Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ”ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, ”Wahai Tuhanku! Sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil (QS. Al-Isra: 23-24)

Dan Allah mengabadikan wasiat Lugman kepada anaknya dalam al-Quran: 

Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, ”Wahai anakku! Janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kesaliman yang besar. Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandung nya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mentaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaKu (QS. Luqman:14-15).
Dari ayat di atas difahami bahwa, tidak bertentangan antara taat kepada orang tua, berbuat baik kepada mereka, menghormatinya, dengan menasihatinya jika mereka melakukan perbuatan yang salah, bahkan yang dilarang oleh agama, wallahu a’lam.

ayuh perkukuhkan kasih sayang sesama insan terutama dalam keluarga. 

Tuesday, May 7, 2013

REDHASUNNAH ADA MENANG DAN ADA KALAH

kepada yang memperolehi mandat sila tunaikan amanah anda, kepada yang kurang mendapat mandat bersyukurlah kerana kita kurang nak jawap apa apa di akhirat kelak.

bersiap untuk menjawap persoalan kubur..

Friday, May 3, 2013

SELAMAT MENGUNDI SELURUH WARGA MALAYSIA
"UNDI ADALAH KESAKSIAN"

Seorang Muslim wajib memberikan kesaksian apabila diminta. Mengundi pada pilihanraya adalah satu kesaksian. Justeru menjadi kewajiban untuk seseorang Muslim itu mengundi. Jangan diabaikan kewajiban ini kerana ia boleh melemahkan perjuangan umat.
Kelalaian memenuhi tuntutan ini boleh membinasakan keagungan Islam. Maka jelas di sini bahawa pengundian seorang Muslim bukan semata-mata memenuhi tanggungjawab kenegaraan tetapi juga amanah keagamaan.

Keamanan perlu dipelihara bagi menjamin kesejahteraan negara. Pihak wewenang mesti melaksanakan tugas dengan sikap amanah dan tanggungjawab yang tinggi. Kehilangan integriti menerusi sikap yang bias, kelemahan pengurusan, kelewatan tindakan dan penipuan boleh mengundang kemarahan dan menyalakan api keganasan.

Kepada ahli-ahli parti yang bersaing elakkan sikap melampau dan taksub melulu. Segala senario perlu ditangani dengan akal yang waras dan tindakan yang tepat. Jangan digadaikan keamanan menerusi aksi yang keterlaluan.

Justeru, Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) menyeru agar rakyat Malaysia mendokong dan menyokong politik Adiluhung yang menjunjung nilai yang murni untuk ditegakkan dalam masyarakat.Menjana nilai adalah permulaan langkah dalam mengangkat martabat bangsa.

Perjuangan politik yang menjunjung tinggi nilai kebenaran dan keadilan perlu dijadikan teras dalam membina tamadun bangsa. Amalan politik longkang yang menjadikan fitnah, adu domba, rasuah dan ugutan sebagai alat dalam persaingan merebut kuasa mesti diketepikan.

MEMARTABATKAN KARAMAH INSANIAH, MEMIMPIN KEBANGKITAN UMAT
AMIDI ABD MANAN, 
Presiden, 
Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM)