Tuesday, August 23, 2011

KITA GOLONGAN YANG MANA?


GOLONGAN MANUSIA


MANUSIA yang hidup di dunia ini diibaratkan sebagai orang yang belayar di lautan luas. Mereka menumpang sebuah kapal yang menuju ke daratan yang jauh. Setelah sekian lama di lautan, daratan masih jua tidak kelihatan. Maka pada suatu hari, kapal itu singgah di sebuah pulau. Maka orang yang turun itu terbahagi kepada 3 golongan.

Golongan Pertama:
Mereka tahu dan sentiasa ingat bahawa mereka di dalam perjalanan. Setelah mereka melihat sebentar lalu mereka kembali ke kapal. Mereka ingat bahawa bukan pulau ini yang menjadi tujuan utama.

Golongan Kedua:
Mereka terpengaruh oleh keindahan pulau. Pohon kelapa di pulau itu melambai-lambai ditiup angin, airnya jernih, ikannya jinak, mereka terpegun dan terlena tetapi kemudian mereka ingat bahawa
mereka dalam perjalanan. Mereka kembali ke kapal, tetapi kerana terlambat tempat duduk mereka sudah diduduki oleh orang lain.

Golongan Ketiga:
Inilah golongan yang malang. Setelah dibunyikan siren kapal yang pertama mereka masih leka dengan keindahan pulau dan tidak mempedulikan panggilan itu. Begitu juga apabila siren yang kedua dan ketiga dibunyikan, mereka masih tidak menghiraukannya. Kapal pun berangkat. Setelah kapal itu jauh barulah mereka terpanggil-panggil. Tetapi mereka sudah terlambat. Merekalah golongan yang malang dan rugi.