Monday, March 18, 2013

ESOTERIS DALAM ISLAMPERCAMBAHAN ILMU.

Pengembaraan Rohani.
Tasawuf merupakan salah satu aspek (esoteris) Islam, sebagai perwujudan dari ihsan yang berarti kesedaran adanya komunikasi dan dialog langsung seorang hamba dengan tuhan-Nya. Esensi tasawuf sebenarnya telah ada sejak masa kehidupan rasulullah saw, namun tasawuf sebagai ilmu keislaman adalah hasil kebudayaan islam sebagaimana ilmu –ilmu keislaman lainnya seperti fiqih dan ilmu tauhid. Pada masa rasulullah belum dikenal istilah tasawuf, yang dikenal pada waktu itu hanyalah sebutan sahabat nabi.
Munculnya istilah tasawuf baru dimulai pada pertengahan abad III Hijriyyah oleh abu HasyimalKufi (w. 250 H.) dengan meletakkan al-Sufi dibelakang namanya. Dalam sejarah islam sebelum timbulnya aliran tasawuf, terlebih dahulu muncul aliran zuhud. Aliran zuhud timbul pada akhir abad I dan permulaan abad II Hijriyyah. Tulisan ini akan berusaha memberikan paparan tentang zuhud dilihat dari sisi sejarah mulai dari pertumbuhannya sampai dengan peralihannya ke tasawuf.
Tasawuf adalah orang” yang tertarik pada pengetahuan batin, orang” yang tertarik untuk menemukan suatu jalan atau praktik kea rah kesadaran dan pencerahan batin.

pada pandangan saya;
memandangkan ia termasuk ilmu spiritual, maka tidak semua orang boleh mendapatkan ilmunya. walaupun ramai berminat dengan ilmu kebatinan ini, namu ramai juga yang tersesat kerana Syaitan sentiasa menunggu kita lali dan menyesatkan kita.

No comments: