Thursday, March 14, 2013

MEMINTA IZINPetikan Riadus Salihin
Meminta Izin Dan Adab-adab Kesopanannya

Allah Ta'ala berfirman:

"Hai sekaiian orang-orang yang beriman, janganlah engkau semua memasuki rumah yang bukan rumahmu sendiri, sehingga engkau semua meminta izin dan mengucapkan salam kepada ahli rumah itu - yakni orang-orang yang ada di dalamnya."(an-Nur: 27)

Allah Ta'ala juga berfirman:

Jikalau anak-anakmu itu telah sampai ke umur dewasa, maka hendaklah mereka meminta izin -jikalau hendak masuk ke tempat-mu-sebagaimana meminta izinnya orang-orang yang dahulu tadi -yakni sebagaimana orang-orang dewasa yang Iain-Iain." (an-Nur: 59)

ulasan ;

Indahnya Islam, bagaimana Allah mengajar manusia erti menjaga maruah orang, Allah menutup aib manusia, sehingga urusan keluar masuk rumah dan bilik pun sudah diaturkan caranya. ini lah yang meletak kita semua sebagai orang yang tahu malu, dan bermaruah. jika kita suka aibkan orang cukupkah Islam kita?, jika kita tak jaga adab sopan cukup Islamkah kita?

manusia yang tahu malu adalah manusia yang bermaruah dan tahu erti harga diri ini lah yang gambaran keindahan Islam. lihatlah masyarakat hari ini, apakah sudah cukup Islam kita?, bagaimana kita nak terangkan kepada Allah nanti di Mahsyar.

BERSATU MENUTUP MALU

No comments: