Wednesday, March 20, 2013

MENEGUR ORANG TUA YANG TIDAK SOLAT
Sebenarnya pangkal dari permasalahan seseorang mahu mengerjakan shalat atau tidak, terletak pada pemahaman, keyakinan dan kesedarannya. Jika seseorang tidak memahami akan pentingnya shalat, kedudukan shalat dalam Islam, dan hal-hal lain yang berkenaan tentang itu, memang susah bagi seseorang untuk menjalankan shalat, karena memang secara mata kasar, shalat tidak mendatangkan laba. para pendakwah perlu mengajak melalui pelbagai cara:

Pertama: Ajaklah orang tua untuk berbicara dengan baik-baik, tanpa mereka merasa diajari oleh anaknya. Sampaikan kepada mereka tentang status agama yang disandang, yaitu sebagai orang Islam(muslim). Dimana sebagai seorang muslim harus menjalankan kewajiban-kewajiban yang telah di tetapkan oleh Allah Swt. termasuk kewajiban itu adalah shalat lima waktu dalam sehari semalam, sebagaimana firman Allah Swt: 


وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين (البقرة: 43


Laksanakan shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk (QS. Al-Baqoroh:43)

Dan dalam sabda Rasulullah Saw: Islam dibangun di atas lima perkara, mengucapkan dua kalimat syahadat, menegakkan shalat (lima kali sehari semalam), membayar zakat, puasa bulan Ramadhan, dan menunaikan haji bagi yang mampu (HR. Bukhori dan Muslim)
Bahkan shalat adalah merupakan batas pembeda antara seseorang dengan kekafiran, apabila batas itu hilang, maka tidak ada jarak lagi antara dia dengan kekafiran, sebagaimana sabda Rasulullah Saw: بين الرجل والكفر ترك الصلاة
Antara seseorang dengan kekafiran adalah shalat. 

Berdasarkan hadits inilah para ulama mengatakan bahwa seseorang yang dengan sengaja meninggalkan shalat, maka ia telah kafir. karena shalat merupakan benteng pembatas antara seseorang dengan kekafiran, selama shalat itu masih di kerjakan, maka ia terbentengi dari status kafir, namun jika shalat di tinggalkan, berarti sudah tidak ada lagi hijab antara dia dengan kekafiran, ia telah melebur dengan kekafiran itu.


Dan yang perlu diingatkan, bahwa tujuan hidup di dunia adalah untuk beribadah kepada Allah Swt, karena Dialah yang telah menciptkan kita dengan segala kenikmatan yang diberikannya, dan kehidupan dunia itu suatu saat akan fana, semua manusia akan dikembalikan kepada Tuhan mereka Allah Swt. Dan pertama kali amal ibadah yang akan di hisab kelak adalah tentang shalat. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah Saw: 


أول ما يحاسب يوم القيامة الصلاة
Pertama kali yang akan di hisab nanti pada hari kiamat adalah tentang shalat. 

jika masih berdegil tidak mahu solat, usaha lagi, tunggulah azab Allaht

No comments: