Friday, April 12, 2013

KEMAJUAN DAN KESEJAHTERAAN ZAMAN UMAIYYAHKemajuan dan Kesejahteraan Kerajaan Umaiyah

Dalam tempoh 2 tahun 5 bulan, kerajaan Umaiyyah semakin kuat, maju dan sejahtera di bawah pentadbiran Khalifah Umar Abdul Aziz disebabkan oleh faktor-faktor berikut:

1.Tiada pemberontakan dalaman
2.Kurang berlaku penyelewengan
3.Rakyat mendapat layanan yang sewajarnya
4.Rakyat menjadi kaya-raya
5.Baitulmal penuh dengan harta zakat
6.Tiada rakyat yang mahu menerima zakat
7.Rakyat berdikari sendiri.

Kemuncak kejayaannya ialah kegigihannya untuk membasmi kemiskinan rakyat yang telah mencapai hasil yang gilang gemilang. Hakikat ini pernah diakui oleh Yahya bin Said dengan katanya:
“Umar telah mengutus aku ke Afrika Utara untuk membahagi-bahagikan zakat penduduk di sana. Maka aku pun laksanakanlah perintah itu. Lalu aku carilah fakir-fakir miskin untuk kuberikan zakat kepada mereka. Tetapi  tiada seorangpun orang-orang yang mahu menerimanya. Umar betul-betul telah menjadikan rakyatnya kaya. Akhirnya, aku beli dengan zakat itu beberapa orang hamba sahaya yang kemudian aku bebaskan. Sungguh besar perhatiannya terhadap golongan miskin, sehingga apabila diminta sejumlah biaya yang besar untuk memperindahkan masjid, dijawabnya: “Aku lebih suka membiayakan wang itu untuk membantu fakir miskin yang sedang kelaparan daripada membiayakannya untuk memperindahkan dinding-dinding dan perabot-perabot itu.”
Semua ini adalah jasa Khalifah Umar Abdul Aziz yang sangat masyhur, adil dan warak yang wajar menjadi contoh kepada pengurusan zaman moden ini.

Hanya 852 hari dapat mengubah sistem pengurusan ke arah pengurusan yang diredhai Allah dan menjadi contoh sepanjang zaman. Satu rekod yang sukar diikuti oleh orang lain melainkan orang-orang yang benar-benar adil, warak dan zuhud. Mungkin kita akan kaji 3 sifat ini dalam pengurusan moden masa kini.

Beliau meninggal dunia pada tahun 101 Hijrah ketika berumur 39 tahun.

biar memerintah sekejap tetapi memberi makna, daripada memerintah lama tapi tidak berbuat apa apa selaIn mengekalkan kuasa

No comments: