Wednesday, May 8, 2013

DI ANTARA TOLERANSI DAN DA'WAH


Antara  hormat kepada orang tua dan menasihatinya
Berbuat baik kepada kedua orang tua, menghormati mereka, adalah wajib. Akan tetapi bukan berarti mengingatkan orang tua ketika lalai atau melakukan sesuatu yang di larang agama berarti dianggap tidak menghormati mereka. Seorang anak wajib mentaati orang tua selama orang tua memerintahkan kepada hal-hal yang ma’ruf (baik), akan tetapi jika orang tua memerintahkan untuk berbuat jahat, maksiat, menyekutukan Allah, maka sang anak wajib hukumnya untuk tidak mentaatinya, dan menolaknya dengan cara baik, lemah lembut dan bijaksana. Karena Rasulullah SAW bersabda: 
لا طاعة لمخلوق في معصة الخالق
Tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk untuk bermaksiat kepada Kholiq (Allah) 
Dalam al-Quran diceritakan kisah antara Nabi Ibrahim dan ayahnya. Ayahnya adalah seorang penyembah berhala, maka Ibrahim sebagai anak mengingatkan orang tuanya, bahwa ajaran yang ikuti adalah sesat, serta menjelaskan jalan/agama yang benar, dan Nabi Ibrahim tetap berbuat baik kepadanya, dan tetap berjanji akan mendoakan orang tuanya, meskipun kemudian Allah melarangnya. Berikut adalah ayat-ayat al-Quran tentang bagaimana bersikap kepada orang tua: 
Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ”ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, ”Wahai Tuhanku! Sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil (QS. Al-Isra: 23-24)

Dan Allah mengabadikan wasiat Lugman kepada anaknya dalam al-Quran: 

Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, ”Wahai anakku! Janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kesaliman yang besar. Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandung nya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mentaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaKu (QS. Luqman:14-15).
Dari ayat di atas difahami bahwa, tidak bertentangan antara taat kepada orang tua, berbuat baik kepada mereka, menghormatinya, dengan menasihatinya jika mereka melakukan perbuatan yang salah, bahkan yang dilarang oleh agama, wallahu a’lam.

ayuh perkukuhkan kasih sayang sesama insan terutama dalam keluarga. 

No comments: